Cách sử dụng google maps để tìm đường thành thạo trong 1 phút

Cuối tuần vừa rồi, nhỏ tuổi em tôi bảo là muốn tăng trưởng nhà thờ Đức Bà ở thành phố sài gòn chơi nhưng mà lại lần khần đường