Số Điện Thoại Nước Mỹ

Số là nữ giới em hiện đang sinh hoạt Mỹ( caly).Bây tiếng giả dụ em mong mỏi điện thoại thông minh (di động) qua bên đó thì làm rứa nào vậy.Pác làm sao đậy giúp em với