Phim tivi về làng

*
DVD Clip : NTSC color broadcast system : VietnameseRating:

based on 1 rating(s) 0 with review - Be the first.

Bạn đang xem: Phim tivi về làng

Subjects More like this
*

Please choose whether or not you want other users lớn be able to see on your profile that this library is a favorite of yours.


*
Finding libraries that hold this thành phầm...


Material Type: Document Type: All Authors / Contributors: OCLC Number: Language Note: Notes: Credits: Cast: Description: Details: Other Titles: Responsibility:
Videorecording
Visual material
Tá̂t Bình.; Thạc Chuyên Bùi; Phú Đôn.; Công Lý.; Đình Chié̂n.; Duy Hậu.; Bích Hạnh.; Bích Thủy.; Minh Hòa.; Xuân Thức.; Đông Đô Phyên ổn.
Find more information about: Tá̂t Bình. Thạc Chuyên Bùi Phú Đôn. Công Lý. Đình Chié̂n. Duy Hậu. Bích Hạnh. Bích Thủy. Minc Hòa. Xuân Thức.
57475651
In Vietnamese.
Credit information from credit frames.Title on container: Tivi vè̂ làng."Phyên truyện"--Container.Originally made in Vietnam.

Xem thêm: Tia Lửa Điện Là Gì, Cách Tạo Ra Tia Lửa Điện Là Gì? Cách Tạo Ra Tia Lửa Điện Là

Director, Tá̂t Bình ; screenplay, Bùi Thạc Chuyên ; editor, Trà̂n Thé̂ Dân ; cameramen, Phi Tié̂n Sơn ; art designer, Phạm Quó̂c Trung ; music, Tuá̂n Phương ; sound, Đào Văn Biên.
Phú Đôn, Công Lý, Đình Chié̂n, Duy Hậu, Bích Hạnh, Bích Thủy, Minh Hòa, Xuân Thức ; with additional supporting casts.
1 videodisc : sound, color ; 4 3/4 in.
DVD, NTSC, stereo, Dolby digital.
Tivi vè̂ làng
Đông Đô Phyên ổn.You may have sầu already requested this thành phầm. Please select Ok if you would lượt thích lớn proceed with this request anyway.


jQuery(document).ready( function () findLibs("","","","","pgload=","",""); ); function findLibsWhenExpanded() if(jQuery("#donelocator").html().length ==0) findLibs("","","","","pgload=","",""); function findLibs(loc, start_holding, ht, format, pgload, group, ll) var ajaxLocatorServiceUrl = "/wcpa/servlet/org.oclc.lac.ui.ajax.ServiceServlet?"; var inp = document.getElementById("inplocator"); if(inp) inp.style.display= "inline"; ajaxLocatorServiceUrl += "wcoclcnum="+57475651; if(loc != null &và loc.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&loc="+encodeURIComponent(loc); if(ll != null &và ll.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ll="+encodeURIComponent(ll); if(start_holding != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&start_holding="+start_holding; if(ht != null &và ht.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&ht="+ht; if(format != null && format.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&format="+format; if(group != null && group.length>0) ajaxLocatorServiceUrl += "&segroup="+group; if(false) ajaxLocatorServiceUrl += "&ip="; if(pgload != null) ajaxLocatorServiceUrl += "&"+pgload; OWC.UTIL.ajax(ajaxLocatorServiceUrl, serviceCommand: "holdingsdata", function(data) jQuery("#donelocator").html(data); setPopupDivs(); inp.style.display= "none"; ); function setPopupDivs() //điện thoại tư vấn the javascript now // dropdowncontent.init("libsdisplay-num", "right-bottom", 100, "click")// var edit = document.getElementById("libsdisplay-edit");// if(edit) dropdowncontent.init("libsdisplay-edit", "left-bottom", 100, "click"); var form = document.getElementById("libsdisplay-form"); if(form) dropdownnội dung.init("libsdisplay-form", "left-bottom", 100, "click"); var format = document.getElementById("lib-formats-pop01"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop01", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop02"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop02", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop03"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop03", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop04"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop04", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop05"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop05", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop06"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop06", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop07"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop07", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop08"); if(format) dropdowncontent.init("lib-formats-pop08", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop09"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop09", "left-bottom", 100, "click"); format = document.getElementById("lib-formats-pop10"); if(format) dropdownnội dung.init("lib-formats-pop10", "left-bottom", 100, "click"); function loadtags(tagid) var value = document.getElementById("tags_"+tagid).innerHTML; var ctrl = document.getElementById("TagEntry"); var text = ctrl.value; value = value.replace("&","&"); //value = value.replace("&","&"); if(text == "") text = text + trimAll(value); else text = text + "," + trimAll(value); document.getElementById("TagEntry").value = text; var pos = ctrl.value.length; if(ctrl.setSelectionRange) ctrl.focus(); ctrl.setSelectionRange(pos,pos); else if (ctrl.createTextRange) var range = ctrl.createTextRange(); range.collapse(true); range.moveEnd("character", pos); range.moveStart("character", pos); range.select(); document.getElementById("TagEntry").focus(); var inp;
Languages:Česky | Deutsch | English | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | ภาษาไทย | 한국어 | 日本語 | 中文(繁體) | 中文(简体)

You: Sign In | Register | My maylanhchuyennghiep.com | My Lists | My Watchdanh mục | My Reviews | My Tags | My Saved Searches
maylanhchuyennghiep.com:trang chủ | About | Help | Search

maylanhchuyennghiep.com is the world"s largest library catalog, helping you find library materials online. Learn more ››