MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO BAO NHIÊU TIỀN

TP.

Bạn đang xem: Máy lọc nước kangaroo bao nhiêu tiền

hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021 Kangaroo Chính Hãng là trung tâm phân pân hận ưng thuận của Kangaroo, Chúng tôi xin phép được gửi đến quý người sử dụng bảng làm giá kinh doanh nhỏ sản phẩm Máy thanh lọc nước Kangaroo.
STT Tên sản phẩm Mã SP Hạn sử dụng Đơn giá Hình ảnh
Máy lọc nước Kangaroo không vỏ tủ
1Máy lọc nước Kangaroo KGRP89 - 10 Lõi Mới 2021 Chức năng : Máy thanh lọc nước Kangaroo KGRP89 - 10 Lõi Mới 2021Trực tiếp tự Kangaroo Chính Hãng KGRP89 trăng tròn năm4,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k trên thủ đô, Chuyển mặt hàng toàn quốc
2Máy thanh lọc nước Kangaroo KGRP99 - 9 Cấp Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KGRP99 - 9 Cấp LọcTrực tiếp trường đoản cú Kangaroo Chính Hãng KGRP99 đôi mươi năm4,900,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại TPhường. hà Nội, Chuyển sản phẩm toàn quốc
3Máy lọc nước Kangaroo KG104A KV Chức năng : Máy thanh lọc nước Kangaroo New 2021 7 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG104AKV đôi mươi năm3,350,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k trên Hà Nội, Chuyển mặt hàng toàn quốc
4Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 Không Tủ 10 Lõi Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG10G4 Không Tủ 10 LõiTrực tiếp tự Kangaroo Chính Hãng KG10G4 trăng tròn năm5,650,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k tại Thành Phố Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
5Máy thanh lọc nước Kangaroo KG09G4 Không Tủ 9 Lõi Chức năng : Máy thanh lọc nước Kangaroo KG09G4 Không Tủ 9 LõiTrực tiếp tự Kangaroo Chính Hãng KG09G4KV trăng tròn năm4,850,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k trên TP Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
6Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ 9 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG08G4 Không Vỏ 9 Lõi LọcTrực tiếp trường đoản cú Kangaroo Chính Hãng KG08G4KV 20 năm4,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k trên Hà Nội, Chuyển sản phẩm toàn quốc
7Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 Không Vỏ 8 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 Không Tủ 8 LõiTrực tiếp trường đoản cú Kangaroo Chính Hãng KG06G4KV đôi mươi năm4,100,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại TP Hà Nội, Chuyển mặt hàng toàn quốc
8Máy thanh lọc nước Kangaroo KG09 7 Lõi Không Vỏ Chức năng : Máy thanh lọc nước Kangaroo KG09 7 Lõi Không VỏTrực tiếp tự Kangaroo Chính Hãng KG09KV trăng tròn năm3,700,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k tại TP.. hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
9Máy lọc nước Kangaroo KG110A KV Chức năng : Máy lọc nước 9 cấp cho lọc KangarooTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG110A KV đôi mươi năm4,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội Thủ Đô, Chuyển mặt hàng toàn quốc
10Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 VTU 9 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG09G4 VTU 9 Lõi LọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG09G4VTU trăng tròn năm5,000,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k tại thủ đô, Chuyển hàng toàn quốc
11Máy thanh lọc nước Kangaroo KG8P1KV Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo 8 cấp lọcTrực tiếp tự Kangaroo Chính Hãng KG8P1KV 4,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại thủ đô, Chuyển sản phẩm toàn quốc
12Máy lọc nước Kangaroo KG102AKV Chức năng : Máy thanh lọc nước Kangaroo 5 cung cấp lọcTrực tiếp trường đoản cú Kangaroo Chính Hãng KG102AKV đôi mươi năm3,450,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k tại Hà Nội Thủ Đô, Chuyển hàng toàn quốc
13Máy thanh lọc nước Kangaroo KG108A KV Chức năng : Máy lọc nước 8 cấp cho lọc mới 2021Trực tiếp tự Kangaroo Chính Hãng KG108AKV 10 năm3,730,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k trên TPhường. hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
14Máy thanh lọc nước Kangaroo KG109A KV Chức năng : Máy thanh lọc nước 9 cấp lọc KangarooTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG109AKV 10 năm4,150,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Thành Phố Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
15Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4-KV Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ 8 cung cấp lọcTrực tiếp tự Kangaroo Chính Hãng KG01G4-KV 10 năm5,150,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k tại Hà Nội Thủ Đô, Chuyển mặt hàng toàn quốc
16Máy lọc nước Kangaroo KG108H Không Vỏ Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG108H Không VỏTrực tiếp tự Kangaroo Chính Hãng KG108H 20 năm3,7trăng tròn,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k tại Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
17Máy thanh lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV Chức năng : Máy thanh lọc nước Kangaroo OMEGA không vỏ, 8 cấp lọcTrực tiếp tự Kangaroo Chính Hãng KG02G4-KV 10 năm5,450,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Thành, Chuyển mặt hàng toàn quốc
18Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 9 lõi ko vỏ Chức năng : Máy thanh lọc nước không vỏ 9lõi lọcTrực tiếp trường đoản cú Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAMKV đôi mươi năm4,650,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k trên Thành Phố Hà Nội, Chuyển mặt hàng toàn quốc
19Máy thanh lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc không vỏ Chức năng : Máy lọc nước 9 cung cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGMC09KV trăng tròn năm3,800,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội Thủ Đô, Chuyển sản phẩm toàn quốc
20Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 5 lõi ko tủ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM5KV trăng tròn năm3,450,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k trên TP.. hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
21Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 6 lõi ko tủ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM6KV trăng tròn năm3,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội Thủ Đô, Chuyển hàng toàn quốc
22Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi không vỏ Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM7KV đôi mươi năm3,850,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội Thủ Đô, Chuyển sản phẩm toàn quốc
23Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi không vỏ Chức năng : Trực tiếp trường đoản cú Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM8KV trăng tròn năm4,250,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k trên Hà Nội Thủ Đô, Chuyển sản phẩm toàn quốc
24Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV-UV có Đèn UV Tự Động Chức năng : Máy thanh lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-KV-UV tất cả Đèn UV Tự ĐộngTrực tiếp tự Kangaroo Chính Hãng KG02G4-KV-UV 20 năm5,650,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k trên Hà Thành, Chuyển mặt hàng toàn quốc
Máy lọc nước Kangaroo có tủ
1Máy thanh lọc nước Kangaroo KG10G4 VTU 10 Lõi Lọc Chức năng : Máy thanh lọc nước Kangaroo 10 Lõi LọcTrực tiếp từ bỏ Kangaroo Chính Hãng KG10G4VTU 20 năm6,100,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k tại thủ đô hà nội, Chuyển mặt hàng toàn quốc
2Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG50G4 Chức năng : Máy thanh lọc nước Kangaroo Hydrogene KG50G4Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG50G4 trăng tròn năm6,700,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k trên Hà Thành, Chuyển hàng toàn quốc
3Máy lọc nước Kangaroo KG09 VTU 7 Lõi lọc Chức năng : Máy thanh lọc nước Kangaroo KG09 VTU 7 Lõi thanh lọc thiết yếu hãngTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG09VTU 20 năm4,200,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k trên thủ đô hà nội, Chuyển sản phẩm toàn quốc
4Máy thanh lọc nước Kangaroo KG06G4 VTU 8 Lõi Lọc Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo KG06G4 VTU 8 Lõi LọcTrực tiếp tự Kangaroo Chính Hãng KG06G4 trăng tròn năm4,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại TP.. hà Nội, Chuyển sản phẩm toàn quốc
5Máy thanh lọc nước Kangaroo KG08G4 VTU 9 Lõi Lọc Chức năng : Máy thanh lọc nước Kangaroo KG08G4 VTU 9 Lõi LọcTrực tiếp trường đoản cú Kangaroo Chính Hãng KG08G4VTU trăng tròn năm5,000,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k tại Hà Nội, Chuyển sản phẩm toàn quốc
6Máy thanh lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 9 lõi tủ VERTU Chức năng : Máy lọc nước 9 lõi thanh lọc KangarooTrực tiếp trường đoản cú Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM đôi mươi năm5,150,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k tại Hà Nội, Chuyển mặt hàng toàn quốc
7Máy thanh lọc nước Kangaroo KG102A VERTU 2018 Chức năng : Máy lọc nước 5 lõi Kangaroo, bao gồm vỏ VertuTrực tiếp từ bỏ Kangaroo Chính Hãng KG102A 20 năm4,000,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k trên TP.. hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
8Máy thanh lọc nước Kangaroo KG104A VTU Chức năng : Máy thanh lọc nước 7 lõi thanh lọc, vỏ tủ Vertu mới 2021Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG104A 20 năm4,150,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Thành, Chuyển hàng toàn quốc
9Máy lọc nước Kangaroo KG108H VTU 8 lõi lọc Chức năng : Máy thanh lọc nước Kangaroo KG108H VTU 8 lõi lọcTrực tiếp từ bỏ Kangaroo Chính Hãng KG108H 20 năm4,450,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k trên thủ đô, Chuyển hàng toàn quốc
10Máy thanh lọc nước Kangaroo KG108A VTU Chức năng : Máy lọc nước 8 lõi Kangaroo, Tủ Vertu mới 2021Trực tiếp trường đoản cú Kangaroo Chính Hãng KG108A đôi mươi năm4,400,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k tại thủ đô hà nội, Chuyển sản phẩm toàn quốc
11Máy thanh lọc nước Kangaroo KG109A VTU Chức năng : Máy lọc nước 9 lõi Kangaroo, tủ Vertu bắt đầu 2021Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG109A trăng tròn năm4,750,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại TPhường.

Xem thêm: Top Phần Mềm Máy Tính Hay Và Cần Thiết Nhất Cho Máy Tính Pc, Laptop

hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
12Máy lọc nước Kangaroo KG110A VTU Chức năng : Máy thanh lọc nước 9 cung cấp thanh lọc, Tủ Vertu bắt đầu 2021Trực tiếp từ bỏ Kangaroo Chính Hãng KG110A 20 năm4,950,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k trên Thành Phố Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
13Máy lọc nước Kangaroo KG10A3 - 2 Vòi nóng giá buốt - 10 lõi thanh lọc Chức năng : Máy lọc nước RO 10 cung cấp lọc- 2vòi vĩnh - Chức năng rét lạnhTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG10A3 20 năm6,150,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k trên thủ đô hà nội, Chuyển sản phẩm toàn quốc
14Máy thanh lọc nước Kangaroo Hydrogene ion Kiềm KG123HQ Chức năng : Máy thanh lọc nước tạo ra nước kiềm Hydrogen tạo thành nước bao gồm nồng độ Hydro pHTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG123HQ 29,500,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k tại Hà Thành, Chuyển mặt hàng toàn quốc
15Máy thanh lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4 VTU Chức năng : Máy thanh lọc nước Kangaroo OMEGA+ 8 cung cấp thanh lọc bổ sung cập nhật chất khoáng nên thiếtTrực tiếp từ bỏ Kangaroo Chính Hãng KG02G4 10 năm6,300,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k tại thủ đô hà nội, Chuyển mặt hàng toàn quốc
16Máy thanh lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG01G4 VTU Chức năng : Máy thanh lọc nước Kangaroo OMEGA+ 8 cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG01G4 10 năm5,450,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội Thủ Đô, Chuyển hàng toàn quốc
17Máy lọc nước Kangaroo KG09A3 - 2 Vòi nóng giá buốt - 9 lõi lọc Chức năng : Máy lọc nước 9 lõi thanh lọc cùng với tác dụng lạnh - lạnh -roTrực tiếp trường đoản cú Kangaroo Chính Hãng KG09A3 20 năm6,800,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k trên Thành Phố Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
18Máy lọc nước Kangaroo Macca KGMC09 9 lõi lọc VTU Chức năng : Máy thanh lọc nước 9 cung cấp lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGMC09 20 năm4,250,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k trên Hà Nội Thủ Đô, Chuyển mặt hàng toàn quốc
19Máy thanh lọc nước Kangaroo KG19A3 - 2 vòi vĩnh chức năng Nóng - RO - Lạnh Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo chức năng nóng lạnhTrực tiếp tự Kangaroo Chính Hãng KG19A3 trăng tròn năm7,990,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Thành Phố Hà Nội, Chuyển mặt hàng toàn quốc
20Máy thanh lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 5 lõi tủ VERTU Chức năng : Trực tiếp trường đoản cú Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM5 20 năm4,000,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k tại thủ đô, Chuyển sản phẩm toàn quốc
21Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 6 lõi tủ VERTU Chức năng : Trực tiếp từ bỏ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM6 20 năm4,200,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại TP.. hà Nội, Chuyển mặt hàng toàn quốc
22Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 7 lõi tủ VERTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM7 đôi mươi năm4,400,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k trên Hà Nội Thủ Đô, Chuyển hàng toàn quốc
23Máy lọc nước Kangaroo KGHIMLAM 8 lõi tủ VERTU Chức năng : Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KGHIMLAM8 20 năm4,750,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k trên Hà Nội, Chuyển mặt hàng toàn quốc
24Máy thanh lọc nước Kangarooo KG2207P Chức năng : Máy lọc nước Kangarooo KG2207Phường 7 lõi lọcTrực tiếp trường đoản cú Kangaroo Chính Hãng KG2207P trăng tròn năm4,750,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k trên TPhường. hà Nội, Chuyển mặt hàng toàn quốc
25Máy lọc nước Kangaroo OMEGA KG03G4 - 10 lõi thanh lọc Chức năng : Máy thanh lọc nước Kangaroo KG03G4 - 10 lõi lọcTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG03G4 10 năm7,200,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k trên thủ đô, Chuyển sản phẩm toàn quốc
26Máy thanh lọc nước Kangaroo KG05G4 với 3 tác dụng Nóng - giá - thường xuyên Chức năng : Máy thanh lọc nước Kangaroo KG05G4 cùng với 3 chức năng Nóng - lạnh lẽo - thườngTrực tiếp trường đoản cú Kangaroo Chính Hãng KG05G4 10 năm7,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k trên TP Hà Nội, Chuyển mặt hàng toàn quốc
27Máy thanh lọc nước Kangaroo OMEGA KG03G4 - Không vỏ thêm gầm chậu Chức năng : Máy thanh lọc nước Kangaroo OMEGA KG03G4 - Không vỏ đính gầm chậuTrực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG03G4_KV 10 năm6,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k trên TP.. hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
28Máy thanh lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-UV VTU Đèn UV Diệt Khuẩn Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo OMEGA+ KG02G4-UV VTU Đèn UV Diệt KhuẩnTrực tiếp trường đoản cú Kangaroo Chính Hãng KG02G4-UV trăng tròn năm7,000,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Hà Nội, Chuyển mặt hàng toàn quốc
29Máy thanh lọc nước Kangaroo Hydroren KG50G4 KV Chức năng : Trực tiếp trường đoản cú Kangaroo Chính Hãng KG50G4 KV đôi mươi năm6,000,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k trên Hà Nội Thủ Đô, Chuyển sản phẩm toàn quốc
Máy thanh lọc nước Kangaroo hiệu suất lớn
1Máy lọc nước Kangaroo 32 lít/tiếng KG200 Chức năng : Máy thanh lọc nước kangaroo 32 lít/giờTrực tiếp từ bỏ Kangaroo Chính Hãng KG200 đôi mươi năm12,500,000đ Lắp đặt Free ĐH bên trên 250k trên Hà Nội, Chuyển mặt hàng toàn quốc
2Máy thanh lọc nước Kangaroo 50 lít/giờ đồng hồ KG300 Chức năng : Máy lọc nước Kangaroo 50 lít/giờTrực tiếp trường đoản cú Kangaroo Chính Hãng KG300 đôi mươi năm14,500,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k tại Thành Phố Hà Nội, Chuyển hàng toàn quốc
3Máy lọc nước Kangaroo 65 lít/giờ đồng hồ KG400 Chức năng : Máy thanh lọc nước Kangaroo 65 lít/Trực tiếp từ Kangaroo Chính Hãng KG400 20 năm15,000,000đ Lắp đặt Free ĐH trên 250k trên thủ đô, Chuyển mặt hàng toàn quốc
* Ghi chụ - Sản phẩm báo giá là thành phầm bao gồm thương hiệu 100%. Nếu khách hàng phát hiện nay mặt hàng nhái Shop chúng tôi bộ quà tặng kèm theo quý khách hàng 1.000.000đ/ thành phầm - Giá trên chưa bao gồm 10% VAT. Khách hàng nếu lấy VAT vui mắt cộng thêm 10% - Giá bên trên sẽ bao gồm ngân sách di chuyển với lắp ráp tại nội thành của thành phố Hà Nội Thủ Đô. Nếu cực hiếm deals bên dưới 255.000đ thì cộng thêm trăng tròn.000đ chi phí vận động. Các tỉnh không giống sung sướng tương tác ! - Bảng làm giá bên trên có giá trị vào thời điểm tháng 9 năm 2021. Giá có thể biến đổi mà lại không báo trước. Khách lấy nhiều phấn kích contact nhằm dấn báo giá giảm hơn !