Lịch cúp điện tỉnh tiền giang

lựa chọn quận/huyện Mỹ Tho lô Công Đông Thị Xã gò Công lô Công Tây Cai Lậy Tân Phước Chợ Gạo Châu Thành chiếc Bè Tân Phú Đông


Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : 1 phần đường ký kết Con, Nguyễn Huỳnh Đức, phường 2, TPMT

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : một trong những phần ấp Long Trị - xóm Bàn Long, một trong những phần ấp Hữu Lợi - xã Hữu Đạo

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : 1 phần ấp Hữu Bình - xóm Hữu Đạo

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực đống Công Đông

Khu vực : 1 phần ấp Dương Quới, Tân Xuân, Nghĩa Chí xóm Phước Trung

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Thị Xã gò Công

Khu vực : 1 phần Xã Bình Xuân - Thị xã gò Công

Lý do : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực gò Công Tây

Khu vực : - một phần ấp Bình phương pháp xã lặng Luông

Lý do : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : 1 phần phường 4, phường Nhị Mỹ thị thôn Cai Lậy

Lý vị : cắt điện theo yêu ước của phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền theo cơ chế của pháp luật

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : một phần phường 1, 3, phường Nhị Mỹ thị làng Cai Lậy

Lý bởi vì : giảm điện theo yêu ước của ban ngành nhà nước có thẩm quyền theo cách thức của pháp luật

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : 1 phần xã Long Trung, Tam Bình thị trấn Cai lậy

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : 1 phần phường 1 thị xóm Cai Lậy

Lý bởi : giảm điện theo yêu cầu của ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền theo chế độ của pháp luật

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : 1 phần ấp Thạnh Thới thôn An Thạnh Thủy

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một phần ấp An Thọ làng mạc An Thạnh Thủy

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một phần ấp Điền Mỹ làng mạc Long Bình Điền

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : một trong những phần lộ nhựa buôn bản Đạo Thạnh, TPMT

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : một phần đường NKKN, phường 4, TPMT

Lý vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : một phần xã Tân Bình thị làng mạc Cai Lậy

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một phần ấp An Cư, Nhơn Hòa làng mạc Hòa Định

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một trong những phần ấp Long Thạnh thôn Quơn Long

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : Ấp Bình Quới Thượng thôn Bình Ninh

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một phần xã Bình Ninh

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : - một phần xã Tân mùi hương huyện Châu Thành

Lý do : cắt điện theo yêu ước của ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền theo phương pháp của pháp luật

Điện lực Thị Xã đụn Công

Khu vực : một phần Phường 5 - Thị xã đụn Công

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Thị Xã đống Công

Khu vực : 1 phần Phường 4 cùng xã Long Chánh - Thị xã lô Công

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực cái Bè

Khu vực : 1 phần xã An Cư, Đông Hòa Hiệp, các công nghiệp An Thạnh

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực chiếc Bè

Khu vực : một phần xã An Cư, Mỹ Hội huyện cái Bè, xóm Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy

Lý bởi vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực loại Bè

Khu vực : một trong những phần xã An Cư, Hậu Thành, Thiện Trí, Thiện Trung, Mỹ Trung, Hậu Mỹ Bắc A, Hòa Khánh

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Thị Xã gò Công

Khu vực : một phần xã Long Thuận – thị xã đụn Công và một trong những phần xã Tân Đông – Huyện gò Công Đông

Lý vày : cắt điện theo yêu ước của ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền theo phương tiện của pháp luật

Điện lực đụn Công Tây

Khu vực : - Toàn phần buôn bản Bình Tân.- một phần ấp Quới An, Hòa Phú cùng toàn phần ấp Long Hải làng Long Bình

Lý vì : giảm điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền theo pháp luật của pháp luật

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : Phường 1 và một phần phường 2, 4 thị xã Cai Lậy

Lý do : giảm điện theo yêu ước của cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền theo phương pháp của pháp luật

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : Ấp Đăng Phong Trên thôn Đăng Hưng Phước

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực mẫu Bè

Khu vực : buôn bản Hậu Thành, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B, Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh huyện mẫu Bè, 1 phần xã Phú Cường, Thạnh Lộc, Mỹ Thành Bắc

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Mỹ Tho

Khu vực : 1 phần phường 5,10 và xã Trung an, TP.Mỹ Tho.

Lý vày : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Thị Xã đụn Công

Khu vực : một trong những phần xã Long Chánh, Tân Trung, Bình Xuân và tổng thể xã Bình Đông - thị xã đụn Công Và 1 phần huyện đụn Công Đông.

Lý vì chưng : cắt điện theo yêu cầu của ban ngành nhà nước bao gồm thẩm quyền theo phương tiện của pháp luật

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : 1 phần Khu 3, TT Chợ Gạo

Lý do : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : 1 phần ấp Hòa Thạnh buôn bản Bình Ninh

Lý do : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Phú Đông

Khu vực : một phần ấp Tân Hiệp , Tân Định làng mạc Tân Thới thị xã Tân Phú Đông

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Tân Phú Đông

Khu vực : một phần ấp Tân Ninh thôn Tân Phú huyện Tân Phú Đông

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực đụn Công Đông

Khu vực : 1 phần ấp Kênh Ngang Trên, Kênh Ngang dưới xã Tân Thành

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một phần ấp Điền Thạnh buôn bản Long Bình Điền

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : 1 phần ấp Tân thắng xã Tân Thuận Bình

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một trong những phần Khu 2, TT Chợ Gạo

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : 1 phần ấp Thạnh Thới thôn An Thạnh Thủy

Lý bởi : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : 1 phần ấp cầu cống xã phục hồi Nhứt

Lý vì : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một trong những phần ấp Thạnh An làng An Thạnh Thủy

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : - một phần xã Tân Lý Tây thị xã Châu Thành

Lý vì : cắt điện theo yêu mong của phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền theo lao lý của pháp luật

Điện lực dòng Bè

Khu vực : một trong những phần xã Thiện Trí

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : 1 phần phường 5 thị buôn bản Cai lậy

Lý do : giảm điện theo yêu ước của cơ sở nhà nước có thẩm quyền theo phương pháp của pháp luật

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : một phần phường 4 thị thôn Cai lậy

Lý do : giảm điện theo yêu ước của cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền theo nguyên tắc của pháp luật

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : một trong những phần phường 1 thị làng mạc Cai lậy

Lý bởi vì : cắt điện theo yêu ước của cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền theo luật pháp của pháp luật

Điện lực lô Công Đông

Khu vực : 1 phần ấp Láng làng Tân Thành

Lý vị : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một trong những phần ấp Bình Hưng làng mạc Bình Phan

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một trong những phần ấp Bình Phú xã Bình Ninh

Lý do : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : - một phần xã Tân hương huyện Châu Thành- 1 phần xã Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, trung hòa - nhân chính huyện Chợ Gạo

Lý vì : giảm điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo hình thức của pháp luật

Điện lực dòng Bè

Khu vực : một phần xã Đông Hòa Hiệp

Lý vị : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Cai Lậy

Khu vực : một trong những phần xã Phú Cường thị xã Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực lô Công Đông

Khu vực : 1 phần ấp Láng xóm Tân Thành, ấp Hộ buôn bản Tân Điền

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Thị Xã đụn Công

Khu vực : một phần xã Long Hòa - thị xã đụn Công

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Thị Xã đống Công

Khu vực : một phần xã Tân Trung - thị xã đống Công

Lý vì chưng : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực đụn Công Tây

Khu vực : - một phần ấp Quới An, Ninh Quới buôn bản Long Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực lô Công Tây

Khu vực : - một phần ấp Bình cách xã lặng Luông

Lý vì chưng : Thí nghiệm, sửa chữa thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : 1 phần ấp Hòa Lạc Trung xã Hòa Định

Lý do : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một phần ấp bình an xã song Bình

Lý vày : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một phần ấp An Khương xã An Thạnh Thủy

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : - 1 phần xã Mỹ Tịnh An thị trấn Chợ Gạo

Lý bởi vì : giảm điện theo yêu mong của ban ngành nhà nước có thẩm quyền theo chính sách của pháp luật

Điện lực chiếc Bè

Khu vực : một phần xã Hòa Khánh

Lý bởi : Thí nghiệm, thay thế sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Chợ Gạo

Khu vực : một phần ấp Bình Phú xã Thanh Bình

Lý vì : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : - 1 phần xã Tân quận bình thạnh huyện Chợ Gạo

Lý bởi vì : giảm điện theo yêu mong của phòng ban nhà nước bao gồm thẩm quyền theo giải pháp của pháp luật

Điện lực loại Bè

Khu vực : một trong những phần xã Mỹ Trung

Lý vì : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Tân Phước

Khu vực : Mất điện 1 phần các buôn bản Thạnh Mỹ, TT Mỹ Phước`

Lý vì : Thí nghiệm, thay thế bảo chăm sóc Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : - một phần xã Tân hương huyện Châu Thành

Lý bởi : giảm điện theo yêu ước của ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền theo pháp luật của pháp luật

Điện lực Châu Thành

Khu vực : - một trong những phần Thị Trấn Tân Hiệp thị trấn Châu Thành

Lý bởi vì : cắt điện theo yêu ước của cơ quan nhà nước bao gồm thẩm quyền theo điều khoản của pháp luật

Điện lực Tân Phú Đông

Khu vực : một phần ấp Tân Phú, Bà Lắm thôn Phú Thạnh thị xã Tân Phú Đông

Lý bởi vì : Thí nghiệm, thay thế bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện lực Châu Thành

Khu vực : - 1 phần xã Phú Kiết huyện Chợ Gạo

Lý do : cắt điện theo yêu cầu của ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Điện lực Châu Thành

Khu vực : - một trong những phần Thị Trấn Tân Hiệp thị xã Châu Thành

Lý vày : cắt điện theo yêu mong của cơ sở nhà nước có thẩm quyền theo pháp luật của pháp luật