Iphone Chưa Được Sao Lưu

Máy của em thông báo "Iphone này không được sao lưu giữ , nhằm sao lưu lại hãy khóa và kết nối wifi " bởi vậy là sao ạ ???? em mới xài ios phải k rành lắm, thanks mn ạ