Hệ thống thư tín điện tử tỉnh an giang

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 63/2016/QĐ-UBND

An Giang, ngày 13 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ TỈNHAN GIANG vào HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ quan NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức triển khai Tổ chứcchính quyền địa phương ngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bảnquy bất hợp pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật công nghệ thôngtin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của cơ quan chính phủ về áp dụng công nghệthông tin trong hoạt động của cơ quan đơn vị nước;

Căn cứ Nghị định số72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm trước đó của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụngdịch vụ internet và tin tức trên mạng;

Căn cứ chỉ thị số34/2008/CT-TTg ngày thứ 3 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về bài toán tăngcường sử dụng hệ thống thư năng lượng điện tử trong hoạt động của cơ quan đơn vị nước;

Theo ý kiến đề nghị của người đứng đầu SởThông tin và truyền thông tại Tờ trình số 55/TTr-STTTT ngày 01 tháng 9 năm2016.

Bạn đang xem: Hệ thống thư tín điện tử tỉnh an giang

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành dĩ nhiên Quyếtđịnh này quy định quản lý và sử dụng khối hệ thống thư năng lượng điện tử thức giấc An Giang tronghoạt rượu cồn của cơ quan nhà nước.

Điều 2. Quyết định này còn có hiệulực kể từ ngày 24 tháng 9 năm 2016. đưa ra quyết định này sửa chữa thay thế Quyết định số50/2009/QĐ-UBND ngày thứ 5 tháng 11 năm 2009 của ubnd tỉnh An Giang về câu hỏi banhành quy định sử dụng khối hệ thống thư điện tử thức giấc An Giang trong hoạt động cơ quannhà nước; kho bãi bỏ chỉ thị số 06/2011/CT-UBND ngày 26 mon 5 năm 2011 của ủy ban nhân dân tỉnhAn Giang về bức tốc sử dụng thư điện tử vào các hoạt động vui chơi của cơ quan liêu nhànước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh, người có quyền lực cao Sở tin tức và Truyền thông, Thủ trưởng những sở, ban,ngành cấp cho tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân những huyện, thị xã, thành phố và các cánhân, tổ chức triển khai có liên quan phụ trách thi hành ra quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Bình

QUY CHẾ

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆNTỬ TỈNH AN GIANG vào HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ quan NHÀ NƯỚC(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm năm 2016 củaỦy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi, đối tượng người dùng áp dụng

1. Quychế này quy định việc thiết lập, thống trị và sử dụng khối hệ thống thư năng lượng điện tử tỉnhAn Giang trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan trình độ chuyên môn thuộc Ủy ban nhândân tỉnh; các ban, ngành, hội tỉnh; Ủy ban nhân dân những huyện, thị xã, thành phố;Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đâygọi tắt là tổ chức) và cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngtrong các tổ chức (sau đây gọi tắt là cá nhân) thâm nhập thiết lập vàsử dụng khối hệ thống thư năng lượng điện tử tỉnh An Giang trong hoạt động của cơ quan,đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Giảithích thuật ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữdưới phía trên được hiểu như sau:

1. Thưđiện tử là một thông điệp gởi từ máy tính này đến một laptop khác trênmạng máy tính, mang nội dung quan trọng từ bạn gửi đến người nhận.

2. Hộpthư năng lượng điện tử là tập hợp các thư mục chứa các thư năng lượng điện tử, mỗi vỏ hộp thư năng lượng điện tửđược đính thêm với một địa chỉ thư năng lượng điện tử.

3. Tàikhoản thư điện tử là tin tức bao gồm địa chỉ thư điện tử vàmật khẩu để truy nã nhập vào hộp thư điện tử thực hiện gửi nhận thưđiện tử.

Xem thêm: Nên Mua Máy Lọc Nước Của Hãng Nào, Lựa Chọn Máy Lọc Nước Hãng Nào Tốt Hiện Nay

4.Hộp thư cá nhân là hộp thư điện tử thuộc Hệ thống thư điện tửtỉnh An Giang cấp mang đến cá nhân.

5. Hộpthư solo vị là hộp thư điện tử thuộc Hệ thống thư điện tử tỉnh AnGiang cấp mang lại tổ chức để sử dụng chung.

6. Mạng truyền số liệu chuyêndùng của cơ sở Đảng cùng nhà nước là mạng liên kết cáccơ quan lại Đảng, chính phủ nước nhà và Quốc hội trên Trung ương, những Bộ và cơ quan ngang Bộ,Văn phòng Tỉnh/Thành ủy, văn phòng công sở Huyện/thị ủy, Ủy ban quần chúng tỉnh/thành, Ủyban nhân dân quận/huyện, sở, ban, ngành tại các địa phương (Công văn số2336/BTTTT-ƯDCNTT ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Bộ tin tức và truyền thông media vềviệc trả lời kết nối, áp dụng mạng truyền số liệu chuyên sử dụng của ban ngành Đảngvà công ty nước).

7. Tạm khóa hộp thư điệntử là việc áp dụng các biện pháp kỹ thuậttrên Hệ thống thư điện tử, để tạm thời quán triệt phép người dùng sửdụng truy vấn nhập hộp thư điện tử.

8. Phần mềm quản lý thưđiện tử là phần mềm hỗ trợ người dùng duyệtthư điện tử; mang lại phép quản lý, tróc nã cập, đồng bộ nhiều hệ thống thưđiện tử; có thể chấp nhận được làm việc ngoại tuyếngiúp người dùng lưu trữ thư điện tử trên vật dụng để có thể duyệt khi không tồn tại kếtnối Internet.

Điều 3.Nguyên tắc định dạng

1. Các thông tin điện tử trao đổitrong hệ thống thư điện tử của tỉnh tiến hành theo Quyếtđịnh số 72/2002/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng cơ quan chỉ đạo của chính phủ về việcthống tuyệt nhất dùng cỗ mã những ký trường đoản cú chữ Việt theo tiêu chuẩn chỉnh TCVN 6909: 2001 trongtrao đổi thông tin điện tử giữa những tổ chức của Đảng và Nhà nước.

2. Tiêu chuẩn chỉnh về truy cập thôngtin tiến hành theo chính sách tại Thông tứ số22/2013/TT-BTTTT ngày 23 mon 12 năm trước đó của Bộ thông tin và media vềviệc ban hành Danh phương châm chuẩnkỹ thuật về ứng dụng technology thông tin trong phòng ban nhà nước.

3. Ngôn ngữsử dụng vào thư năng lượng điện tử bằngngôn ngữ giờ Việt có dấu, chỉ sửdụng ngoại ngữ trong những giao dịch với quốc tế hoặc tất cả yếu tố nước ngoài.

Điều 4. Hệthống thư điện tử tỉnh An Giang trong hoạt động của cơ sở nhà nướctrên địa bàn tỉnh An Giang

1. Hệ thống thư điện tử tỉnhAn Giang (sau phía trên gọi tắt là Hệ thống thư điện tử công vụ) là hệthống tin tức dùng thông thường của tỉnh An Giang; mang đến phép tổ chức, cá nhângửi nhận tin tức dưới dạng thư điện tử thông qua mạng trang bị tính.

2. Hệ thống thư điện tử côngvụ bao gồm tập hợp hệ thống máy chủ, thiết bị lưu giữ trữ, phần mềmquản lý thư điện tử được thiết lập và vận hành trên hạ tầng kỹthuật trung vai trung phong tích hợp dữ liệu tỉnh An Giang, có tên miền là