Giá Iphone 7 Plus 32Gb

Mô tả sản phẩm: Máy cũ nguyên bản, chưa sửa chữa hình thức đẹp 99% như mới. Cam kết không bán hàng thay vỏ, ép kính. Máy trần chưa phụ kiện


Bạn đang xem: Giá iphone 7 plus 32gb

*

6,200,000₫ 5,290,000₫


Xem thêm: Các Dòng Điện Thoại Htc Là Của Nước Nào? Có Nên Sử Dụng Hay Không?

maylanhchuyennghiep.com Now - Giao hàng siêu tốc 1hChi tiết
6,200,000₫ 5,290,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":188,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true},{"attributes":{"attribute_pa_mau-sac":"rose-gold"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":5490000,"display_regular_price":6500000,"image":{"title":"iPhone-7-plus-vang-hong","caption":"","url":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-vang-hong.png","alt":"","src":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-vang-hong-600x600.png","srcset":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-vang-hong.png 600w, https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-vang-hong-150x150.png 150w, https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-vang-hong-300x300.png 300w, https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-vang-hong-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-vang-hong.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-vang-hong-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-vang-hong-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600},"image_id":315,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"6,500,000₫ 5,490,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":187,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true},{"attributes":{"attribute_pa_mau-sac":"silver-white"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":5490000,"display_regular_price":6600000,"image":{"title":"iPhone-7-plus-trang","caption":"","url":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-trang.png","alt":"","src":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-trang-600x600.png","srcset":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-trang.png 600w, https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-trang-150x150.png 150w, https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-trang-300x300.png 300w, https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-trang-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-trang.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-trang-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-trang-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600},"image_id":314,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"6,600,000₫ 5,490,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":184,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true},{"attributes":{"attribute_pa_mau-sac":"black"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":5590000,"display_regular_price":6600000,"image":{"title":"iPhone-7-plus-den","caption":"","url":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-den.png","alt":"","src":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-den-600x600.png","srcset":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-den.png 600w, https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-den-150x150.png 150w, https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-den-300x300.png 300w, https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-den-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-den.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-den-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-den-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600},"image_id":312,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"6,600,000₫ 5,590,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":186,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true},{"attributes":{"attribute_pa_mau-sac":"gold"},"availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":{"length":"","width":"","height":""},"dimensions_html":"N\/A","display_price":5590000,"display_regular_price":6700000,"image":{"title":"iPhone-7-plus-vang","caption":"","url":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-vang.png","alt":"","src":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-vang-600x600.png","srcset":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-vang.png 600w, https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-vang-150x150.png 150w, https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-vang-300x300.png 300w, https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-vang-100x100.png 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-vang.png","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-vang-100x100.png","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https:\/\/maylanhchuyennghiep.com\/uploads\/2019\/03\/iPhone-7-plus-vang-300x300.png","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600},"image_id":316,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"yes","is_virtual":false,"max_qty":1,"min_qty":1,"price_html":"6,700,000₫ 5,590,000₫","sku":"","variation_description":"","variation_id":185,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N\/A","tc_tax_rate":0,"tc_is_taxable":false,"tc_base_tax_rate":0,"tc_base_taxes_of_one":0,"tc_modded_taxes_of_one":0,"tc_non_base_location_prices":0,"tc_is_on_sale":true}>">