Điện Tích Điểm Là Gì


 
*

Cọ xát một thước vật liệu bằng nhựa vào vải len, ta thấy thước nhựa hoàn toàn có thể hút được các vật dịu như giấy

- lây truyền điện vày tiếp xúc


 
*

Cho thanh sắt kẽm kim loại không lây truyền điện va vào quả ước đã nhiễm điện thì thanh sắt kẽm kim loại nhiễm điện cùng dấu với năng lượng điện của quả ước - Đưa thanh kim loại ra xa quả ước thì thanh sắt kẽm kim loại vẫn lan truyền điện.

Bạn đang xem: Điện tích điểm là gì

- nhiễm điện vị hưởng ứng


 
*

Đưa thanh kim loại không truyền nhiễm điện đến gần quả mong đã lan truyền điện tuy nhiên không va vào quả cầu, thì nhì đầu thanh kim loại được truyền nhiễm điện. Đầu ngay sát quả mong hơn nhiễm điện trái lốt với điện tích quả cầu, đầu xa hơn nhiễm điện cùng dấu.

Đưa thanh sắt kẽm kim loại ra xa quả cầu thì thanh kim loại trở về trạng thái ko nhiễm điện như thời gian đầu

2. Điện tích. Điện tích điểm

- trang bị bị nhiễm điện còn được gọi là vật với điện, thứ tích điện hay vật chứa điện tích.

- Điện tích điểm là một vật tích điện có kích cỡ rất nhỏ dại so với khoảng cách tới điểm mà lại ta xét. Điện tích điểm là năng lượng điện tích được nhìn nhận như triệu tập tại một điểm.

3. Cửa hàng điện. Hai một số loại điện tích

- các điện tích hoặc đẩy nhau, hoặc hút nhau (Hình 1.1). Sự đẩy nhau tốt hút nhau giữa những điện tích kia là liên can điện.

*

- gồm hai nhiều loại điện tích là năng lượng điện dương (+) và điện tích âm (-).

+ những điện tích cùng một số loại (cùng dấu) thì đẩy nhau.

+ các điện tích khác nhiều loại (khác dấu) thì hút nhau.

- nhị lực tác dụng vào hai điện tích là hai lực trực đối, cùng phương, ngược chiều, độ lớn đều bằng nhau và để vào hai điện tích.

Xem thêm: Điện Thoại Nắp Gập 2 Sim 2 Sóng ), Điện Thoại Nắp Gập 2 Sim 2 Sóng Xịn

II. Định cách thức Cu-lông. Hằng số điện môi.

1. Định giải pháp Cu-lông.


Năm 1785, Cu-lông, nhà chưng học bạn Pháp, lần đầu tiên lập được định nguyên lý về sự dựa vào của lực liên can giữa những điện tích điểm (gọi tắt là lực năng lượng điện hay lực Cu-lông) vào khoảng cách giữa chúng.

- Nội dung: Lực hút tuyệt đẩy thân hai điện tích điểm bao gồm phương trùng với đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, bao gồm độ mập tỉ lệ thuận cùng với độ mập của hai năng lượng điện tích cùng tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng cách giữa chúng.


Biểu thức:


(F = kfracr^2)

Lực xúc tiến có:

+ Phương: là con đường thẳng nối thân 2 năng lượng điện điểm

+ Chiều:

 

*


+ Độ lớn:

 Tỉ lệ thuận với tích độ to q1, q2

 Tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng tầm cách

 (F_12 = F_21 = F = kfracr^2)

trong đó:

(q_1, m q_2) được call là điện tích điểm (đơn vị : C (Culông)r là khoảng cách của 2 năng lượng điện điểmk là hằng số Cu-lông: (k = 9.10^9left( N.m^2/c^2 ight))

2. Hằng số năng lượng điện môi.

- Điện môi là một môi trường xung quanh cách điện.

- lúc đặt các điện tích lũy trong một năng lượng điện môi (chẳng hạn trong một hóa học dầu bí quyết điện) đồng tính chiếm phần đầy không gian xung quanh những điện tích, thì lực thúc đẩy sẽ yếu đuối đi ε lần đối với khi đặt nó trong chân không. ε được gọi là hằng số điện môi của môi trường (ε ≥ 1). Đối với chân không thì ε = 1 còn so với các môi trường khác ε >1.

- Hằng số điện môi là 1 trong đặc trưng đặc trưng cho đặc điểm điện của một chất biện pháp điện. Nó cho thấy thêm khi đặt điện tích trong chất đó thì lực can dự giữa những điện tích sẽ nhỏ dại đi từng nào lần đối với khi đặt chúng trong chân không.

 (F = kfrac q_1q_2 ightvarepsilon r^2)

3. Nguyên lý ông xã chất lực điện 

Giả sử có n năng lượng điện điểm q1, q2,…, qn tính năng lên năng lượng điện điểm q hầu như lực hệ trọng tĩnh điện (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ,...,overrightarrow F_n ) thì lực năng lượng điện tổng hợp do những điện tích điểm trên chức năng lên năng lượng điện q tuân thủ theo đúng nguyên lý ông xã chất lực điện. 

(overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + ... + overrightarrow F_n )