Sieu thi dien may xuan quang?

CTY tnhh TM DV ĐIệN THOạI ĐIệN máy XUâN QUANG

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn sản phẩm và linh kiện điện tử, viễn thông

Cập nhật: 7 năm trước


Từ khóa: 0310208209, 0862699676, CTY tnhh TM DV ĐIệN THOạI ĐIệN đồ vật XUâN QUANG, TP hồ nước Chí Minh, Quận Bình Tân, Phường Bình Trị Đông B, Đặng Văn Quốc, Nguyễn Minh Hoàng


Ngành nghề ghê doanh

STT thương hiệu ngành Mã ngành
1 Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
2 Bán buôn vật dụng khác đến gia đình 4649
3 Bán buôn đồ vật vi tính, sản phẩm công nghệ ngoại vi cùng phần mềm 46510
4 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 46520
5 Bán buôn vật dụng móc, thiết bị cùng phụ tùng máy khác 4659
6 Bán lẻ máy vi tính, vật dụng ngoại vi, phần mềm và trang bị viễn thông vào các cửa hàng chuyên doanh 4741
7 Bán lẻ máy nghe chú ý trong các siêu thị chuyên doanh 47420
8 Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các shop chuyên doanh 4759
9 Bán lẻ sản phẩm & hàng hóa khác new trong các shop chuyên doanh 4773
10 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc công ty sở hữu, chủ thực hiện hoặc đi thuê 68100
11 Hoạt động siêng môn, kỹ thuật và technology khác chưa được phân vào đâu 7490
12 Cho thuê vật dụng thể thao, vui chơi giải trí 77210
13 Cho mướn băng, đĩa video 77220
14 Cho thuê thứ dùng cá thể và gia đình khác 77290
15 Sửa trị máy vi tính với thiết bị nước ngoài vi 95110
16 Sửa chữa thiết bị liên lạc 95120
17 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 95210
18 Sửa chữa thiết bị, vật dụng gia đình 95220

*

Cơ sở dữ liệu tin tức doanh nghiệp là trang web cung cấp, tra cứu vãn miễn phí thông tin doanh nghiệp.