Cách khôi phục iphone bằng itunes

Một trong những cách tốt nhất để bảo vệ thông tin trên iPhone hoặc iPad chống lại việc hư hại hoặc mất mát chính là sao lưu, hoặc sao chép, các tệp và cài đặt vào máy Mac hoặc iCloud của bạn. Sao lưu cũng hữu ích để sao lưu nếu bạn mua thiết bị mới và muốn chuyển cài đặt cũ của mình vào đó.

Bạn đang xem: Cách khôi phục iphone bằng itunes

Sau khi bạn sao lưu thiết bị của mình, bạn có thể sử dụng bản sao lưu để khôi phục thông tin trên thiết bị bất cứ khi nào cần. Nếu thiết bị của bạn gặp sự cố không thể khắc phục bằng cách khôi phục từ bản sao lưu, bạn cũng có thể khôi phục thiết bị của mình về cài đặt gốc rồi khôi phục bản sao lưu gần đây để xem bản sao lưu đó đã khắc phục sự cố chưa.


Chọn Cài đặt chung trong thanh nút.

Để chọn tùy chọn sao lưu, hãy thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Chọn nút “Sao lưu dữ liệu quan trọng nhất trên <thiết bị> của bạn vào iCloud” để lưu trữ dữ liệu sao lưu trên iCloud chứ không phải trên máy Mac.

Chọn “Sao lưu tất cả dữ liệu trên <thiết bị> của bạn vào máy Mac này” để lưu trữ các bản sao lưu trên máy Mac.

Chọn hộp kiểm ”Mã hóa bản sao lưu cục bộ“ để mã hóa dữ liệu sao lưu của bạn cũng như bảo vệ dữ liệu đó bằng mật khẩu. Để thay đổi mật khẩu của bạn sau này, hãy bấm vào Thay đổi mật khẩu.

Bấm vào Sao lưu bây giờ.


Nếu thiết bị của bạn gặp phải sự cố, bạn có thể sử dụng bản cập nhật gần đây để khôi phục thông tin trên thiết bị.

Trong Finder trên máy Mac của bạn, hãy chọn thiết bị trong thanh bên Finder.

Chọn Cài đặt chung trong thanh nút.

Bấm Khôi phục Bản sao lưu.

Chọn bản sao lưu bạn muốn khôi phục trên thiết bị từ menu bật lên Bản sao lưu, sau đó bấm vào Khôi phục.

Xem thêm: Máy Lạnh Lg Inverter 1.5 Hp V13Enh (1, Máy Lạnh Lg V13Enh Inverter 1

Nếu bản sao lưu của bạn được mã hóa, bạn phải nhập mật khẩu trước khi khôi phục các tệp và cài đặt của bạn.


Bạn có thể cài đặt lại phần mềm gốc trên thiết bị và khôi phục thiết bị về cài đặt xuất xưởng. Bạn có thể cần phải thực hiện việc này nếu bạn gặp sự cố với thiết bị (ví dụ: nếu thiết bị thường xuyên dừng hoạt động hoặc bị lỗi) hoặc nếu bạn đã sẵn sàng bán hoặc cho đi thiết bị đó.


Quan trọng: Việc khôi phục thiết bị về cài đặt khi xuất xưởng sẽ xóa tất cả thông tin và cài đặt của bạn. Tuy nhiên, trước khi làm như vậy, máy Mac sẽ sao lưu thiết bị của bạn. Bạn có thể sử dụng bản sao lưu này để khôi phục thông tin và cài đặt của mình trên thiết bị.


Ghi chú: Bạn phải tắt ứng dụng Tìm trong Cài đặt iCloud trên thiết bị trước khi bạn có thể khôi phục thiết bị của mình.


Kết nối thiết bị của bạn với máy Mac bằng cáp USB hoặc USB-C.

Bạn không thể khôi phục thiết bị của mình bằng kết nối Wi-Fi.

Trong Finder trên máy Mac của bạn, hãy chọn thiết bị trong thanh bên Finder.

Chọn Cài đặt chung trong thanh nút.

Bấm vào “Khôi phục <thiết bị>”, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

” sẽ xuất hiện bên cạnh nút “Kiểm tra bản cập nhật”." height="83" width="466" originalImageName="Art/S1201_SyncGeneralUpdate.png">